SKonline network :   Kúpele |  Ubytovanie |  Slovensko |  Catering |  Austrália |  Referáty | 

ubytovanie kúpele dovolenka teambuilding, catering, akcie fotogaleria spolupraca kontakt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cykloturistika Záhorie 

Vzhľadom na pomerne rovinatý ráz krajiny je Záhorie ideálne práve pre cykloturistiku. V roku 2000 bola vyznačená sieť cyklotrás vedúcich po existujúcich štátnych cestách nižších tried a účelových komunikáciách zvačša so spevneným povrchom . Ich projekt vypracoval Slovenský cykloklub (SCK) so sídlom v Piešťanoch v spolupráci s miestnym nadšencom Máriom Antálkom. Vzhľadom na polohu Záhoria je samozrejmosťou napojenie siete cyklotrás na okolité štáty, konkrétne na hraničné priechody Skalica, Holíč, Brodské, Vrbovce a Moravský Sv.Ján, ako aj na Dunajskú cyklocestu. Taktiež sú vyznačené štyri prechody Malých Karpát. Konkrétne do Sv.Juru, Modry, Lošonca a Trstína.

Základom siete cyklotrás sú štyri cyklomagistrály. Prvá, nesúca názov Záhorská, vedie od Devína cez Zohor, Malacky, Šaštín - Stráže, Holíč a Skalicu do Senice. Jej cieľom je ponúknuť návštevníkom možnosť spoznania najzaujímavejších miest nášho regiónu. Druhá cyklomagistrála je plánovaná pre tých, ktorý dávajú prednosť jazde mimo cestnej premávky. Vedie popri rieke Morave od Holíča po Moravský Sv.Ján, kde sa napája na už vyznačenú Moravskú cyklocestu. Tretia cyklomagistrála, s názvom Kopaničiarska, v Senici naväzuje na Záhorskú cyklomagistrálu a je spojnicou medzi Záhorím a Považím. Štvrtou magistrálou je takzvaná Malokarpatská, jako už napovedá jej názov, vinie sa úpätím Malých Karpát z Vysokej pri Morave cez Lozorno do Plaveckého Petra a cez Bukovú do Trstína.

Uvedené magistrály, ako aj ďaľšie obce Záhoria sú pospájané viacerými kratšími cyklocestami. Ich značenie je podobne ako známe pásové turistické značenie na slovenských a českých horách štvorfarebné. Farebný pás však nahrádza písmeno "C". Tieto maľované značky sa umiestňujú v mestách a obciach zväčša na betónové elektrické stĺpy, stĺpy osvetlenia, prípadne na betónové pätky drevených telegrafných stĺpov, mimo obcí tiež na stromy lemujúce cesty. Maľovaná značka by mala byť všade tam, kde by mohol mať cyklista pochybnosti o smere pokračovania trasy, t.j. na križovatkách a zjazdoch na poľné či lesné cesty. Na križovatkách jednotlivých trás, odbočkách a orientačne významných miestach sú osadené smerovky s vyznačením jedného alebo dvoch cieľov s udaním ich vzdialenosti v kilometroch.

Slovenský cykloklub v spolupráci s Vojenským kartografickým ústavom v Harmanci vydáva taktiež cykloturistické mapy celého územia Slovenska. Po ukončení projektu Cyklopanoráma Záhorie je naplánované nové vydanie, v ktorom budú zakreslené všetky vyznačené trasy. Značenie cyklotrás je už viacero rokov na Slovensku vďaka Slovenskému cykloklubu zjednotené a odsúhlasené príslušnými úradmi. SCK je taktiež držiteľom akreditácie Ministerstva školstva na školenie značkárov cyklotrás.

Vyznačením trás vhodných pre jazdu na bicykli však všetko len začína. Cyklista sa potrebuje aj najesť, čo býva počas víkendov dosť problematické, rád by sa pozrel do kostolov a iných historických pamiatok, tie sú však zväčša zatvorené a ak je na ceste viac dní, potrebuje niekde prespať.

Tipy : Záhorákom možno odporučiť hlavne trasy vedúce mimo štátnych ciest.
1. Modrú trasu vedúcu zo Skalice cez Zlatnícku dolinu po asfaltke, ktorú neskôr strieda lesná kamenistá cesta, ktorá vás privedie do obce Chropov. Je vhodná najmä pre horské bicykle a pre svoju členitosť vyžaduje aspoň trocha kondície.
2. Modrú trasu zo Senice, cez železničnú stanicu k letisku, kde následuje krátky nespevnený úsek cez pole. Ďalej lesom opäť po asfalte ku križovatke so žltou značkou. Po žltej do Šajdíkových Humencov a pozdĺž železnice, zatiaľ neznačenou cestou späť na modrú značku vedúcu do Senice.
3. Zelenú trasu "Moravskej cyklocesty" značenú na spôsob Dunajskej cyklocesty vedúcu od Devína po bývalej pohraničiarskej signálke až na cestu spájajúcu M.Sv.Ján s hraničným priechodom Hohenau. Tu sa núkajú dve možnosti. Prvá doľava po žltej a neskôr doprava po červenej trase na hraničný priechod Brodské vedie po hrádzi s trávnatým povrchom. Druhá varianta vedie po zelenej značke cez obce M.Sv.Ján a Sekule do B.Sv.Jura po štátnych cestách. Z B.Sv.Jura do Kútov po nespevnenej poľnej cesta a na hraničný priechod Brodské po štátnej ceste. Odtiaľto po asfaltovanej hrádzi sledujúc červenú značku okolo holíčskeho letiska až do Holíča.

ZOZNAM CYKLOCIEST NA ZÁHORÍ

Číslo
cesty  Značka Trasa cyklocesty

024  červená Devín - Zohor - Malacky - Gajary - Závod - Šaštín - Holíč - Skalica - Senica, Záhorská cyklomagistrála
004  červená  CLO M.Sv.Ján - CLO Brodské - Holíč, Okolo Moravy
003  červená Vysoká - Zohor - Rohožník - Trstín,  Malokarpatská cyklomagistrála
2002  modrá Sv.Jur - Vysoká 
2003  modrá Malacky - B.Mikuláš - Senica 
2004  modrá Kuchyňa - Modra 
2302  modrá Pl.Peter - Brezová p.B. 
2202  modrá Zlatnícka dolina (Skalica) 
5302  zelená Senica - U Sabotov - Brezová 
5203  zelená cez Zámčisko 
5202  zelená Vrádište - Prietržka - Skalica 
5201  zelená Šaštín - B.Humence - Lak.N.Ves 
5001  zelená Brodské CLO - Bor.Jur - M.Ján 
zrušená  zelená Malacky - Rohožník 
8006  zelená Pezinok - Limbach - Tri bresty 
zrušená  žltá Pezinok - Slnečné údolie 
zrušená  modrá Pezinok - Zumberg 
8207  žltá Smrdáky - Šajdíkove Humence - Kalaštov 
8203  žltá Letničie - P.Ves - Brodské CLO 
8206  žltá Holíč - Hodonín št.hr. 
8205  žltá Kopčany - Morava 
8204  žltá Šaštín - Hrabovec 
8003  žltá Morava - M.Leváre - Morava 
8002  žltá Gajary - Morava 
8209  žltá Ostrý Kameň 
8005  žltá Lozorno - Košariská 
8001  žltá Devínske jazero 
8004  žltá M.Ján CLO - zel.zn.(5001) 
2201  modrá Trstín - Pl.Mikuláš 
????  žltá spojka pri M.Háji 
????  červená Senica - Prietrž (Myjava), Kopaničiarska cyklomagistrála
8309  žltá Podbranč - Prietrž - Brezová 
8208  žltá Skalica - Skalica CLO


Poznámka: Zdroj : www.izahorie.sk 
TOP 3 atrakcie v okolí
Branč
Hrad
CHKO Biele Karpaty
CHKO
CHKO Malé Karpaty
CHKO

Ubytovanie v okolí
Objekt 467
Kúpeľný hotel
36 €/noc
Objekt 506
Kúpeľný hotel
39 €/noc
Objekt 470
Kúpeľný hotel
39 €/noc

Chýbajú Vám v SKonline.sk informácie o Vašom okolí, radi by ste v SKonline.sk propagovali svoje služby či produkty?

Zapojte sa!


Slovakia spa resorts, Catering servis, Slovensko, Kúpele / Lázně, Ubytovanie, Víza do Austrálie, Austrálie
study in Australia, Slovensko - ubytování a lázně
SKonline® 2000-2012, Všetky práva vyhradené.