SKonline network :   Kúpele |  Ubytovanie |  Slovensko |  Catering |  Austrália |  Referáty | 

ubytovanie kúpele dovolenka teambuilding, catering, akcie fotogaleria spolupraca kontakt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NP Veľká Fatra 
Vyhlásený: 6.3.2002
Rozloha: 40371 ha
Výmera ochranného pásma: 26 132,58 ha. V národnom parku je vyhlásených: 13 národných prírodných rezervácií 1 prírodná rezervácia 3 prírodné pamiatky 1 chránený areál západ-východ: 30 km / sever-juh: 50 km Veľká Fatra patrí medzi najzachovalejšie pohorie Slovenska.

Zo severu a východu ju ohraničuje Liptovská kotlina, zo západu Turčianska kotlina a z južnej strany sú to výbežky Kremnických vrchov. Hlavnou charakteristickou črtou tohto parku sú rozsiahle hole. Celé pohorie má vysoký hlavný hrebeň, ktorý sa člení na dva rázsochy- Liptovskú a Turčiansku. Územie nového národného parku sa rozprestiera v okresoch Ružomberok, Martin, Turčianske Teplice a Banská Bystrica a juhozápadnej časti Starohorských vrchov.

Nachádza sa tu pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Vkolínec, zapísaná do svetového dedičstva UNESCO. Najväčším prírodným bohatstvom navrhovaného Národného parku Veľká Fatra sú zachovalé prírodné lesy a pralesy karpatského typu so zastúpením smreka, jedle a buka ako hlavných drevín. Unikátom je najväčší výskyt tisu obyčajného v Európe. Tiež sa tu nachádza vyše 1000 druhov vyšších rastlín, 50 druhov chránených rastlín z celkového počtu 96. Pravé botanické skvosty predstavujú endemity Veľkej Fatry, ktoré sa vyskytujú len na jej území - cyklámen fatranský a jarabina pekárovská. Najkrajšie druhy sa nachádzajú najmä na vápencoch a dolomitoch. Sú to napríklad: klinček lesklý, lyžičník tatranský, ostrica vždyzelená tatranská, cyclamen tatranský, soldanelky, poniklece,… Fauna Veľkej Fatry má horský charakter. Doposiaľ tu bolo zistených vyše 3 000 druhov bezstavovcov, z toho najpočetnejšie sú motýle - 932 druhov, chrobáky - 717 druhov, dvojkrídlovce - 509 druhov a 350 druhov pavúkov.

Zo stavovcov sa tu vyskytuje šesť druhov rýb, osem druhov obojživelníkov, 7 druhov plazov, 110 druhov hniezdiaceho vtáctva a 60 druhov cicavcov. Najvzácnejšími druhmi sú: mlok vrchovský, endemický mlok karpatský, jašterica múrová, orol skalný, murárik červenokrídly, vrchárka červenkavá. Na okrajoch lesov hniezdi hlucháň obyčajný a tetrov obyčajný a iné. Zo živočíchov majú najväčší význam veľké šelmy - medveď hnedý, vlk dravý a rys ostrovid.


 
Ubytovanie v okolí
Objekt 1154
Kúpeľný hotel
53 €/noc
Objekt 2882
Kúpeľný hotel
60 €/noc
Objekt 1696
Ubytovanie v súkromí
7.3 €/noc

TOP 3 atrakcie v okolí
Vlkolínec
Skanzen
Martin
Skanzen
Banská Bystrica
Mesto/Obec


Slovakia spa resorts, Catering servis, Slovensko, Kúpele / Lázně, Ubytovanie, Víza do Austrálie, Austrálie
study in Australia, Slovensko - ubytování a lázně
SKonline® 2000-2012, Všetky práva vyhradené.