Splavovanie Hrona - Stredný Hron
 SKonline network :   Kúpele |  Ubytovanie |  Slovensko |  Catering |  Austrália |  Referáty | 

ubytovanie kúpele dovolenka teambuilding, catering, akcie fotogaleria spolupraca kontakt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Splavovanie Hrona - Stredný Hron 

Stredný Hron (Brezno - Kozárovce)

Brezno - Nemecká
rkm 223,7 – 204,4

dĺžka úseku: 19 km
obtiažnosť: WW I
zjazdnosť – vodočet BREZNO: minimum - 40 cm
                                                  optimum - 45-80 cm
                                                  povodňový stav – 100 cm (zákaz!!!)
zjazdnosť – obdobie: III. – VI. mesiac alebo po dažďoch
šírka koryta: 10 – 20 m
okolie: lesy, lúky
vhodné typy lodí: kajak, kanoe, Pálava, raft
doporučené pre vodákov: mierne pokročilí
doba (rýchlosť) plavby: 3 hod.
nebezpečné úseky, miesta: hať nad Podbrezovou (rkm 217,9), Železiarne Podbrezová (vysoké navigačné múry, železá v koryte, za VV veľké vlny)
vhodný začiatok/koniec: Brezno, Podbrezová, Nemecká
doprava k rieke: vlak/autobus
táboriská: kemp Nemecká, núdz. táb. pri hati nad Podbrezovou
zaujímavosti, atrakcie: Čiernohronská železnička
vhodné spojiť s riekou: Čierny Hron (WW I+/12 km), Štiavnička (WW III!/6,5 km), pokračovať po Bystrianke (WW II-/ 6,6 km), Vajskovský potok (WW IV/6 km), Jaseniansky potok (WW II+/7 km)
 
Z Brezna začína splav väčšina vodákov, ak to hydrologické podmienky dovoľujú. Pokiaľ nie je veľmi vysoký stav vody (nad 70 cm v Brezne), tak úsek zvládne aj dobre organizovaná skupina začiatočníkov pod vedením skúsenejších vodákov. Treba dať pozor na hati pod Chvatimechom, ktorá je síce zjazdná náhonom vpravo, ale vždy ju doporučujeme prezrieť a začiatočníkom radšej preniesť. Hneď poniže stojí Čiernohronská železnička, po ktorej sa môžete previezť historickým parným vláčikom do Čierneho Balogu malebným horským údolím. Ak si tam viete dopraviť aj lode (máte sprievodné vozidlo alebo využijete naše služby) a je dostatok vody (min. 90 cm v Hronci), je priam ideálne, vrátiť sa z Balogu po Čiernom Hrone. Je to nádherná riečka. Kajakárov budú zaujímať najmä pravostranné prítoky Hrona Štiavnička (III!), ktorá sa vlieva do Bystrianky (II-) a Vajskovský potok (IV), ale to už sú naozaj creeky, kde treba niečo vedieť.

Plavba po Hrone pokračuje Podbrezovou, kde je asi 1 km úsek, v ktorom rieka tečie cez železiarne pomedzi vysoké kamenné steny navigácie. Tento úsek môže byť rizikový za väčšej vody, keď sú tu veľké vlny a pri prevrátení prakticky nie je kde zastaviť. Kto sa ne tento úsek necíti, nech začína radšej až od žel. a autobusovej stanice. V Lopeji je ešte jedna väčšinou zjazdná hať (pozrieť), z ktorej sa náhonom odvádza voda do MVE a späť do koryta sa vracia až po 5 km nad Nemeckou. V lete za malej vody je preto tento úsek nezjazdný a tých, čo to nevedia (alebo si nedajú povedať), čaká 5 km brodenia polosuchým korytom a ťahania lodí za sebou.

Nemecká - Sliač
rkm 204,4 – 161,0

dĺžka úseku: 43 km
obtiažnosť: WW I-I+
zjazdnosť – vodočet BANSKÁ BYSTRICA: minimum - 80 cm
                                                                    optimum - 90-150 cm, nebezpečné už pri 200 cm
                                                                    povodňový stav – 250 cm (zákaz!!!)
zjazdnosť – obdobie: celoročne
šírka koryta: 15 – 30 m
okolie: lesy, prevažne lúky
vhodné typy lodí: kajak, kanoe, Pálava, raft
doporučené pre vodákov: začiatočníci
doba (rýchlosť) plavby: 5-6 km/hod.
nebezpečné úseky, miesta: hať v Šalkovej – silný spätný prúd (preniesť!!)
vhodný začiatok/koniec: Nemecká, Banská Bystrica, Sliač
doprava k rieke: vlak/autobus
táboriská: kemp Nemecká, Outdoorcamp, Iliaš, núdz. táb. Šalková, Sliač
zaujímavosti, atrakcie: Jumpstone – skákanie do vody zo skaly, Iliaš – slalomka, perej vo Vlkanovej, Hronsek – drevený kostol
vhodné spojiť s riekou: Starohorský potok  (WW II+/6 km), pokračovať po Bystrici (WW II/7,5 km)

Tento úsek je prakticky celoročne zjazdný, vhodný aj pre začiatočníkov a prakticky pre všetky typy lodí (vrátane raftov a pramíc). Koryto sa výrazne rozširuje, údolie sa postupne otvára a pod Banskou Bystricou plynulo prechádza do Zvolenskej kotliny. Napriek tomu si rieka stále zachováva podhorský charakter s množstvom perejí, z ktorých najlepšie sú práve v závere pod Banskou Bystricou. Bolo by chybou začať nižšie a tento úsek vynechať. Pohyb v hustejšie osídlenej krajine má aj svoje výhody vo forme krčiem, reštaurácií a bufetov, ktoré sú prakticky v každej dedinke hneď poblíž rieky. Taktiež sú tu aj kempy (Nemecká, Outdoorcamp nad Slov. Ľupčou) so sociálnym zázemím, ktoré uvíta hlavne nežnejšia časť posádky. Hlavne kemp v Nemeckej je vďaka svojej výhodnej polohe a dlhoročnej tradícii populárnou vodáckou základňou.

Pod Slovenskou Ľupčou je hať z lomového kameňa, ktorej splavnosť treba posúdiť na mieste podľa vody (pri malej vode preniesť vpravo). Ďalšie podobné ale nižšie stupne sú zjazdné dobre. POZOR na hať v Šalkovej! Neskúsenému sa asi 70-80 cm vysoký murovaný prah cez rieku môže javiť ako nevinná haťka (hlavne za malej vody), ale je to tichý zabijak! Pod haťou je veľké vývarisko so silným spätným prúdom, ktorý svoje obete len ťažko púšťa (za vysokého stavu sa voda vracia až z 10 m). Vrtuľník záchrannej služby sem údajne lieta pomerne rýchlo. Hať je dobre označená, treba včas zastaviť a preniesť vpravo.

Z adrenalínových atrakcií treba spomenúť cliffdiving (skákanie zo skaly do vody) - skalu Jumpstone (výška 5 m) neprehliadnete na pravom brehu Hrona pri Medzibrode v mieste, kde sa tok rozdeľuje na dve ramená (viď. kilometráž). Komu sa cnie po civilizácii, nech sa prejde po historickom námestí Banskej Bystrice s množstvom, reštaurácií, kaviarní a obchodíkov so suvenírami – najmä v lete to má atmosféru. Ak si chcete zdokonaliť techniku jazdy, alebo si len tak trochu „zablbnúť“, nevynechajte jednoduchú slalomovú dráhu, ktorá je pri táborisku v Iliaši. V Hronseku je krásny drevený artikulárny kostol zo 17. storočia.

Sliač - Kozárovce
rkm 161,0 – 79,0

dĺžka úseku: 82 km
obtiažnosť: WW I-
zjazdnosť – vodočet BANSKÁ BYSTRICA: minimum - 80 cm
                                                                     optimum - 90-150 cm, nebezpečné už pri 200 cm
                                                                     povodňový stav – 250 cm (zákaz!!!)
zjazdnosť – obdobie: celoročne
šírka koryta: 25 – 40 m
okolie: striedavo lesy, lúky, polia
vhodné typy lodí: kajak, kanoe, Pálava, raft
doporučené pre vodákov: začiatočníci
doba (rýchlosť) plavby: 5-6 km/hod.
nebezpečné úseky, miesta: 2 hate vo Zvolene (preniesť!)
vhodný začiatok/koniec: Zvolen, Hronská Dúbrava, Žiar, Žarnovica, Kozárovce
doprava k rieke: vlak/autobus
táboriská: táboriská Červ. Medokýš, Hronská Dúbrava, Šášov. Podhradie, Hliník – lod., Revištské Podzámčie, Rudno, Brehy
zaujímavosti, atrakcie: Borová hora (arborétum, rozárium), zrúcaniny - Pustý hrad, Šášov, Revište, kláštor v Hronskom Beňadiku
vhodné spojiť s riekou: -

Zo Sliaču do Zvolena tečie Hron v umelom koryte, miestami s betónovými kolmými brehmi, kde sa dosť obtiažne zastavuje. Vpravo pred mostom vo Zvolene je hneď za hrádzou Hypernova, kde sa dajú doplniť zásoby. Kto má chuť môže sa vydať na prehliadku mesta, prípadne Zvolenského zámku. Hneď za mostom treba zastaviť vpravo a preniesť lode okolo dvoch hatí - cca 200 m (doporučujeme preniesť obe hate naraz). Je to síce dlhé ale jediné prenášanie na celom 82 kilometrovom úseku. Regulácia končí hneď pod Zvolenom, kde je priamo v lese aj pekné táborisko Červený Medokýš (prameň minerálnej železitej vody a možnosť vychádzky na ruiny Pustého hradu). Pod Zvolenom sa kotlina končí a Hron si razí cestu údolím medzi Štiavnickými a Kremnickými vrchmi. Prevažne listnaté lesy na svahoch dotvárajú scenériu okolo už pomalšie plynúcej rieky, kde sa striedajú úseky kľudnej vody („oleje“) s už miernymi perejami. Dno je prevažne štrkové. Pred Žiarom sa krajina znovu otvára do Žiarskej kotliny, kde Hron pozvoľna meandruje lúkami vo veľkých oblúkoch. Meandre, lúky, polia, hlinité brehy a pomalší prúd pripomínajú už nížinný tok, ale to sa ešte po zhruba 40 km zmení. Pri Revištskom Podzámčí Hron znovu obklopia kopce Štiavnických vrchov a Vtáčnika, ktoré ho budú sprevádzať až po Kozárovce, odkiaľ už potečie ako nížinná rieka.

Žiaľ, v súčasnosti je časť medzi Žiarom a Žarnovicou zasiahnutá výstavbou diaľnice, čo do istej miery ruší zážitok z plavby týmto krajinne rozmanitým a zaujímavým úsekom. Plavba je technicky nenáročná, celý úsek je hladko prejazdný, bez prekážok a nepopulárneho prenášania (okrem už spomínaného vo Zvolene).

Z táborísk, ktoré sú uvedené v tabuľke poskytuje najlepšie zázemie Revištské Podzámčie. V miestnej reštaurácii „Pod hradom“ výborne varia.

Splavovanie Hrona
Horný Hron
Dolný Hron
Doporučené denné trasy pre Vaše plánovanie


Slovakia spa resorts, study in Australia, Slovensko - ubytování a lázně, Rekreácia, Liečenie, Víza do Austrálie
SKonline® 2000-2012, Všetky práva vyhradené.