Vodácke výlety, splavy, rafting
 SKonline network :   Kúpele |  Ubytovanie |  Slovensko |  Catering |  Austrália |  Referáty | 

ubytovanie kúpele dovolenka teambuilding, catering, akcie fotogaleria spolupraca kontakt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vodácke výlety, splavy, rafting 

VODÁCKE VÝLETY - splavy, rafting

Chcete zažiť romantickú dovolenku v prekrásnych zákutiach riek, s nádychom dobrodružstva? Alebo trochu adrenalínu na divokej vode? Poďte s nami!

Okrem požičovne zabezpečujeme splavy riek vhodné pre začiatočníkov, rodiny s deťmi aj skúsenejších vodákov. Pre odvážnejších ponúkame rafting na perejnatých úsekoch horských riek (Belá, Čierny Váh), alebo na jednom z najobtiažnejších umelých kanálov na svete - v Čunove. Naše akcie sú vhodné pre firemné kolektívy, detské tábory, partie priateľov alebo rodiny.

RAFTING – moderné odvetvie vodného športu, ktoré sa v poslednej dobe teší vysokej popularite. To preto, že umožňuje aj menej skúseným vodákom splaviť dravé, perejnaté úseky riek. Je to vďaka nafukovacím člnom – raftom s vysokou stabilitou a dobrou obratnosťou. V rafte sedí zväčša 4 až 7 osôb a riadi ho skúsený vodca. My používame osvedčené raftové člny typu Colorado pre 6 osôb. Samozrejmosťou je ďalší vodácky výstroj – plávacia vesta a prilba, prípadne neoprénové oblečenie proti chladnej vode.

Cena zahŕňa:

  • požičanie kompletného výstroja - loď, pádlo, vestu, barel na osobné veci (pri raftingu ešte prilbu, neoprénové oblečenie)
  • dopravu lodí a vodáckeho výstroja na štart a z cieľa splavu
  • sprievodné vozidlo (na prevoz osobných vecí a táborníckeho výstroja)
  • inštruktorov

Cena nezahŕňa dopravu osôb, ubytovanie (poplatky v kempoch a chatách) a stravovanie. Po dohode môžeme zabezpečiť aj dopravu osôb na miesto začiatku a z miesta ukončenia splavu.

Výstroj: Používame plastové kanoe Vydra (pre 2 osoby), stabilné nafukovacie kanoe Pálava (pre 2 osoby) a rafty Colorado (pre 6 osôb).

Ubytovanie: Nie je zahrnuté v cene. Väčšinou v kempoch, na táboriskách alebo vo voľnej prírode (vo vlastných stanoch). Pri niektorých akciách je ubytovanie v chatách a turistických ubytovniach.

Stravovanie: z vlastných zásob, v reštauračných zariadeniach

Dĺžka trvania: 1 až 5 dní (individuálne aj dlhšie)

Termíny: po dohode, na vyžiadanie.

Minimálny počet účastníkov: 10 osôb

Akcia „na mieru“: Pre uzavreté kolektívy zorganizujeme akciu podľa vašich požiadaviek (od naplánovania až po technické zabezpečenie).

Cenník

Kód         Trasa                                      trvanie      Cena (Sk)         Cena (Kč)
 
01   Dolný Hron                                  
       (Želiezovce - Štúrovo, 35 km)           2 dni             770                   615
02   Dolný Hron
       (Kalná – Štúrovo, 63 km)                  3 dni          1.190                   950
03   Stredný Hron
       (Žiar – Nová Baňa, 37 km)                2 dni             860                   690
04   Stredný Hron
       (Hr. Dúbrava – Žarnovica, 35 km)     2 dni             890                   710 
05   Stredný Hron
       (Nemecká - Zvolen, 47 km)               2 dni             890                   710
06   Hron – tam, kde to tečie!
       (Brezno–Banská Bystrica, 49 km)     2 dni              890                   710
07   Hron – tam, kde to tečie!
       (Brezno - Zvolen, 67 km)                  3 dni          1.230                   980
08   Hron – najobľúbenejší úsek!
       (Brezno – Hr. Dúbrava, 83 km)         4 dni          1.420                1.130
09   Hron – najobľúb. úsek v kľude
       (Brezno – Hr. Dúbrava, 83 km)         5 dní          1.690                1.350
10   Malý Dunaj - vodné mlyny
       (Jelka - Trstice, 55 km)                      2-3 dni          970                   770
11   Dunajec                                           1 deň            960                   765
12   Rafting na Belej                              1 deň            599                   479
13   Rafting - Belá, Čierny Váh              2 dni           1.249                  999
14   Rafting - Belá, Čierny Váh, Dunajec 3-4 dni     2.099               1.679
15   Rafting v Čunove - umelý kanál     2 hod.            649                  519

Obtiažnosť riek: Posudzuje sa podľa viacerých faktorov ako sú rýchlosť prúdu, spád, profil riečišťa, prietok vody, množstvo prekážok.

Na hodnotenie obtiažnosti riek sa v Európe používa alpská stupnica, ktorá delí vody na kľudné – ZW (z nem. Zahnwasser) a divoké – WW (z nem. Wildwasser).
ZW A     stojatá                     neprúdiaca voda
ZW B     kľudná                     slabo prúdiaca voda (2-3 km/hod.), prehľadná
ZW C     mierne prúdiaca      rýchlosť prúdu (3-5 km/hod.), prehľadná
WW I     ľahká                      pravidelná prúdnica a pravidelné vlny, malé pereje, časté
                                              meandre s rýchle tečúcou vodou, zarastené brehy
WW II   mierne ťažká          nepravidelné vlny a prúdnica, stredné pereje, slabé valce a víry,
                                              nízke stupne, malé pereje v silne meandrujúcich a málo
                                              prehľadných riečištiach
WW III   ťažká                     prehľadný prejazd s vysokými nepravidelnými vlnami, väčšie
                                              pereje, valce, víry, „karfioly“, stredné pereje v úzkom
                                              (zarastenom) riečišti, rýchly prúd v silno meandrujúcom riečišti
WW IV    veľmi ťažká           vysoké vlny a dlhé pereje, „karfioly“, málo prehľadný prejazd,
                                              prehliadka úsekov väčšinou potrebná
WW V     mimoriadne ťažká extrémne pereje, valce a víry, prehliadka, event. znalosť terénu
                                              nutná
WW VI hranica zjazdnosti   všeobecne nezjazdné, pri optimálnom stave event. zjazdné s
                                              vysokým rizikom

Pre zjednodušenie používame na hodnotenie obtiažnosti toto označovanie:
 
~     Nenáročné, kľudné úseky riek (obtiažnosť do WW I). Vhodné pre začiatočníkov i rodiny s deťmi od 8 rokov.
 
~~   Rýchlejšie prúdiace úseky riek (do WW II). Vhodné pre mierne pokročilých alebo odhodlaných začiatočníkov.
 
~~~ Perejnaté úseky riek s náročnými miestami (WW III – WW IV). Vhodné pre pokročilých. Minimálny vek 18 rokov. Tieto terény jazdíme na raftoch, no zdatní jazdci môžu jazdiť aj na Pálavách.


HRON

Brezno - Zvolen

Vodácky i krajinovo najatraktívnejší úsek Hrona (obtiažnosť WW I+).  Hron sa kľukatí zmiešanými lesmi medzi Nízkymi Tatrami a Veporskými vrchmi, neskôr vchádza do Zvolenskej kotliny. Plavba je rýchla, technicky náročnejšia, ale o to zábavnejšia, plná prekážok, zákrut, perejí a štrkových prahov.

Zaujímavosti: zámok v Slov. Ľupči, Banská Bystrica, drevený kostolík v Hronseku

Zvolen - Kozárovce

V tomto úseku Hron pozvoľna tečie otvorenou krajinou Žiarskej kotliny, neskôr lemovaný Štiavnickými vrchmi a Vtáčnikom. Plavba nie je technicky náročná, celý úsek je  bez prekážok, spestrený menšími perejkami a štrkovými prahmi.

Zaujímavosti: zrúcaniny hradu Šášov a zámku Revište, kláštor v Hron. Beňadiku

Nový Tekov – ústie do Dunaja (pri Štúrove)

Dolný Hron pomaly meandruje Podunajskou pahorkatinou. Nenáročnú plavbu spestruje jazda cez kamenné prehrádzky – hate, kde sa dá výborne zabaviť ale aj zdokonaliť v technike jazdy. Z turistického hľadiska je tu niekoľko veľmi pekných a prírodne cenných úsekov so zvyškami ramien a lužným lesom (Čata, NPR Vozokanský Luh),  PP Bíňanský sprašový profil a tiež posledné kilometre toku pred sútokom s Dunajom, zľava lemované kopcami Burdy s vinicami a ovocnými sadmi. Tento úsek je európskym biokoridorom vtáctva, takže tu možno vidieť volavky, bociany, kačice, kormorány, potápky, rybárikov,... Teplá a  vďaka sedimentácii pomerne čistá voda ponúka vynikajúcu príležitosť na kúpanie, ktorej v lete asi málokto odolá.

Kód: 01   Dolný Hron                                                                      Cena: 770 Sk / 615 Kč
Úsek: Želiezovce – Štúrovo (35 km)                                                 Počet dní: 2
Obtiažnosť: ~                                                                                 Termín: apríl - október
1. deň: zraz o 10:00 v Želiezovciach pri cestnom moste, splav do Bíne (16 km), táborenie vo voľnej prírode
2. deň: úsek Bíňa – ústie do Dunaja pri Štúrove (19 km), odchod domov
späť na prehľad

Kód: 02 Dolný Hron                                                                         Cena: 1.190 Sk / 950 Kč
Úsek: Kalná nad Hronom – Štúrovo (63 km)                                      Počet dní: 3
Obtiažnosť: ~                                                       Termín: apríl - október
1. deň: zraz o 10:00 v Kalnej pri moste, splav do Svodova (23 km), stanovanie vo voľnej prírode
2. deň: úsek Svodov – Bíňa (21 km), stanovanie vo voľnej prírode
3. deň: pokračovanie splavu po ústie do Dunaja pri Štúrove (19 km), odchod domov
späť na prehľad

Kód: 03   Stredný Hron                                                                    Cena: 860 Sk / 690 Kč
Úsek: Kalná nad Hronom – Štúrovo (63 km)                                      Počet dní: 2
Obtiažnosť: ~                                                       Termín: apríl - október
1. deň: zraz o 10:00 v Žiari pri cestnom moste, splav do Revištského Podzámčia (18 km), stanovanie vo vodáckom táborisku, vychádzka na zrúcaninu zámku
2. deň: pokračovanie splavu do Novej Bane (19 km), odchod domov
späť na prehľad

Kód: 04   Stredný Hron                                                                    Cena: 890 Sk / 710 Kč
Úsek: Hronská Dúbrava – Žarnovica (35 km)                                     Počet dní: 2
Obtiažnosť: ~                                                       Termín: apríl - október
1. deň: zraz o 10:00 v Hronskej Dúbrave, splav do Hliníka nad Hronom (23 km), táborenie pri lodenici
2. deň: pokračovanie splavu do Žarnovice (12 km), prestávka v Rev. Podzámčí - vychádzka na zrúcaninu zámku, odchod domov
späť na prehľad

Kód: 05   Stredný Hron                                                                    Cena: 890 Sk / 710 Kč
Úsek: Nemecká - Zvolen (47 km)                                                       Počet dní: 2
Obtiažnosť: ~/~~                                                Termín: apríl - október
1. deň: zraz o 10:00 v Nemeckej v kempe, splav do Šalkovej (21 km), stanovanie vo voľnej prírode
2. deň: pokračovanie splavu do Zvolena (26 km), možnosť prehliadky unikátneho dreveného kostolíka v Hronseku, odchod domov
späť na prehľad

Kód: 06   Hron – tam, kde to tečie!                                                 Cena: 890 Sk / 710 Kč
Úsek: Brezno – Banská Bystrica (49 km)                                            Počet dní: 2
Obtiažnosť: ~/~~                                                Termín: apríl - október
1. deň: zraz o 10:00 v Brezne, splav do Nemeckej (21 km), nocľah v kempe v stanoch (možnosť ubytovania v chatkách)
2. deň: pokračovanie splavu do Banskej Bystrice (28 km), odchod domov
späť na prehľad

Kód: 07   Hron – tam, kde to tečie!                                                 Cena: 1.230 Sk / 980 Kč
Úsek: Brezno - Zvolen (69 km)                                                           Počet dní: 3
Obtiažnosť: ~/~~                                                Termín: apríl - október
1. deň: zraz o 10:00 v Brezne, splav do Nemeckej (21 km), nocľah v kempe v stanoch (možnosť ubytovania v chatkách)
2. deň: úsek Nemecká - Šalková (21 km), stanovanie vo voľnej prírode
3. deň: pokračovanie splavu do Zvolena (27 km), možnosť prehliadky unikátneho dreveného kostolíka v Hronseku, odchod domov
späť na prehľad

Kód: 08   Hron – najobľúbenejší úsek!                                           Cena: 1.420 Sk / 1.130 Kč
Úsek: Brezno – Hronská Dúbrava (83 km)                                          Počet dní: 4
Obtiažnosť: ~/~~                                                Termín: apríl - október
1. deň: zraz o 10:00 v Brezne, splav do Nemeckej (21 km), nocľah v kempe v stanoch (možnosť ubytovania v chatkách)
2. deň: úsek Nemecká - Šalková (21 km), stanovanie vo voľnej prírode
3. deň: úsek Šalková - Sliač (22 km), možnosť prehliadky unikátneho dreveného kostolíka v Hronseku, stanovanie vo voľnej prírode
4. deň: pokračovanie splavu do Hron. Dúbravy (19 km), odchod domov
späť na prehľad

Kód: 09   Hron – najobľúbenejší úsek v kľude!                             Cena: 1.690 Sk / 1.350 Kč
Úsek: Brezno – Hronská Dúbrava (83 km)                                          Počet dní: 5
Obtiažnosť: ~/~~                                                Termín: apríl - október
1. deň: zraz o 10:00 v Brezne, splav do Nemeckej (21 km), nocľah v kempe v stanoch (za príplatok možnosť ubytovania v chatkách)
2. deň: úsek Nemecká – Outdoorcamp (12 km), nocľah v kempe v stanoch (100 Sk)
3. deň: úsek Outdoorcamp - Iliaš (21 km), možnosť prehliadky unikátneho dreveného kostolíka v Hronseku, nocľah na táborisku
4. deň: úsek Iliaš – Červený Medokýš (18 km), nocľah na táborisku, možnosť výletu na Pustý hrad
5. deň: pokračovanie splavu do Hron. Dúbravy (10 km), odchod domov
späť na prehľad


MALÝ DUNAJ

Pokojný nížinný tok meandrujúci cez polia a lúky. Malebné zákutia s vodným rastlinstvom, množstvom vtáctva. Uvidíte tri staré vodné mlyny – v Jelke, Tomášikove a Jahodnej. Možnosť okúpať sa v termálnom kúpalisku v Topoľníkoch. Ideálny splav pre rodiny s deťmi.

Kód: 10   Malý Dunaj – vodné mlyny                                               Cena: 970 Sk / 770 Kč
Úsek: Jelka - Trstice (55 km)                                                               Počet dní: 2-3
Obtiažnosť: ~                                                        Termín: apríl - október
1. deň:  zraz večer v Jelke, stanovanie vo voľnej prírode
2. deň: úsek Jelka - Tomášikovo (26 km), nocľah na táborisku
3. deň: pokračovanie splavu do Trstíc (29 km), možnosť okúpať sa v termálnom kúpalisku v Topoľníkoch, odchod domov
späť na prehľad


DUNAJEC

Splavovaný úsek tečie v prekrásnom prostredí Pieninského národného parku (obtiažnosť WW I+). Široký, vodnatý tok sa kľukatí v kaňone s množstvom prúdov, perejí, balvanov a hlavne pltí  v riečišti. Na kľudných úsekoch môžete obdivovať úžasné scenérie brál, vypínajúcich sa nad vodou. Jedinečný kolorit dotvárajú  už zmienené plte s pltníkmi v goralských krojoch.

Program sa dá spestriť pešími túrami do okolia (Haligovské skaly alebo Tri Koruny na poľskej strane s nádhernými výhľadmi na Pieniny, Vysoké Tatry a Karpaty) či návštevou múzea v Červenom Kláštore.

Kód: 11   Dunajec                                                                              Cena: 960 Sk / 765 Kč
Úsek: Lysá – Lesnica (18 km)                                                              Počet dní: 1
Obtiažnosť: ~~                                                      Termín: apríl - október
Zraz v Lysej, splav do Lesnice, odchod domov.
Jazdiť budeme na Pálavách, začiatočníkom doporučujeme rafty.
späť na prehľad


BELÁ

Je perlou slovenských riek – najkrajšia a najobtiažnejšia. Je to typická horská riečka, ktorá má v hornom toku úzke balvanité koryto s veľkým spádom, dolný tok má široké štrkové riečište, ktoré sa často mení. Jazdu sťažujú popadané stromy v koryte, ktoré často vidieť až v poslednej chvíli. Splavuje sa na jar, keď sa  koryto rieky  plní  roztopeným snehom z tatranských štítov. Preto je voda krištáľovo čistá a studená. Obtiažnosť WW III-II vás nenechá kľudnými, ale keď skončíte, budete chcieť ísť znovu.

ČIERNY VÁH

Úzky, prudko meandrujúci tok s pomerne veľkým spádom je dobrou riečkou na rozjazdenie (WW I+). Obtiažnosť zvyšuje hustý brehový porast vŕb a jelší.

Kód: 12   Rafting na Belej                                                                  Cena: 599 Sk / 479 Kč
Úsek: Kokavský most – Vavrišovo – Lipt. Hrádok (12-17 km)               Počet dní: 1
Obtiažnosť: ~~/~~~                                            Termín: apríl - jún
Zraz po dohode v Lipt. Hrádku alebo Vavrišove, presun k Podbanskému. Splav do Vavrišova, prípadne až do Lipt. Hrádku, odchod domov. Konkrétny splavovaný úsek sa upresní na mieste podľa hydrologických podmienok a schopností klientov.
späť na prehľad

Kód: 13   Rafting na Belej a Váhu                                                      Cena: 1.249 Sk / 999 Kč
Úsek: (16 + 12 km)                                                                               Počet dní: 2
Obtiažnosť: ~~/~~~                                            Termín: apríl - jún
ubytovanie v chatkách (cca 150-170 Sk/noc)
1. deň: zraz o 10:00 hod. Poobede rozjazdenie na Čiernom Váhu a Váhu (16 km/WW I+)
2. deň: rafting na Belej od Kokavského mostu do Vavrišova (12 km /WW II-III), odchod domov
späť na prehľad

Kód: 14   Rafting - Belá, Váh, Dunajec                                           Cena: 2.099 Sk / 1.679 Kč
Úsek: (16 + 12 + 18 km)                                                                   Počet dní: 3-4
Obtiažnosť: ~~/~~~                                          Termín: apríl - jún
ubytovanie v chatkách (cca 150-170 Sk/noc)
1. deň: zraz večer vo Vavrišove v kempe (zmena pobytu vyhradená)
2. deň: rozjazdenie na Čiernom Váhu a Váhu (16 km/WW I+)
3. deň: rafting na Belej od Kokavského mostu do Vavrišova (12 km /WW II-III)
4. deň: ráno presun do Lysej nad Dunajcom, splavenie najkrajšieho úseku Dunajca do Lesnice (18 km /WW I-II), odchod domov
späť na prehľad


RAFTING V ČUNOVE

Ak chcete skúsiť ozajstný adrenalín, tak toto je to pravé. Čunovský slalomový kanál je jedným z najobtiažnejších na svete. Systém dvoch navzájom prepojiteľných kanálov umožňuje regulovať obtiažnosť v rozpätí WW II až WW V. Približne dvojhodinový program zahŕňa úvodnú inštruktáž s prehliadkou areálu a asi 4-5 jázd kanálom. Rafty povedú skúsení inštruktori, ale i tak treba zabojovať. Napriek vysokej technickej obtiažnosti je umelý kanál oveľa bezpečnejší ako prírodné toky. Preto Čunovo doporučujeme ako vynikajúcu prípravu na rafting vo voľnej prírode.

Kód: 15   Rafting v Čunove!!!                                                            Cena: 649 Sk / 519 Kč
Úsek: umelý slalomový kanál                                                               Počet dní: 2 hod.
Obtiažnosť: ~~~                                                   Termín: máj - september
späť na prehľad


Slovakia spa resorts, study in Australia, Slovensko - ubytování a lázně, Rekreácia, Liečenie, Víza do Austrálie
SKonline® 2000-2012, Všetky práva vyhradené.